Torra ögon

Ca 25 % av alla vuxna har torra ögon, men vad beror det på? Och vad gör man åt problemet?

Vi på Théa Nordic har tagit fram den här kursen för att ge dig kunskapen du behöver för att hjälpa dina kunder på bästa sätt.

Vad är torra ögon?

 • Ett multifaktoriellt tillstånd som drabbar tårarna och ögats yta.
 • Torra ögon ger obehag, synstörningar och instabil tårfilm.
 • Tillståndet åtföljs av ökad avdunstning av tårfilmen och inflammation på ögats yta.
 • Torra ögon kan vara kroniskt. (t.ex. Sjögrens syndrom)

Varför får man torra ögon?

Torra ögon beror på en obalans i tårfilmen som orsakas av ökad avdunstning eller nedsatt produktion av tårvätska.

Ca 10 % har nedsatt produktion av tårar
Ca 90 % har ökad avdunstning, i huvudsak på grund av MGD (dysfunktion i de meibomska körtlarna)

Så fungerar tårfilmen

Tårfilmen består av tre lager – lipidlager, vattenlager och mucinlager.

Lipidlagret produceras till största delen från de meibomska körtlarna som sitter i ögonlockskanten. Lipidlagret hindrar att tårfilmen avdunstar.

Vätskan i tårfilmen produceras av den stora tårkörteln som sitter ovanför ögat.

Mucin produceras av bägarcellerna som finns i konjunktiva. Mucinets viktigaste uppgift är att ”fästa” tårfilmen vid ögats yta.

Vad är den vanligaste orsaken till torra ögon?

Riskfaktorer

Det finns många faktorer som bidrar till torra ögon.

 • Ålder

 • Kön (fler kvinnor än män)

 • Kontaktlinser

 • Refraktiv kirurgi

 • Vissa sjukdomar som diabetes och reumatiska sjukdomar

 • Läkemedel (t.ex. antidepressiva, antihistaminer, diuretika, betablockerare)

 • Inomhusklimat med låg luftfuktighet och drag från ventilation

 • Datorarbete

Tillstånd som kan leda till torra ögon

Blefarit är ögonlocksinflammation som man i sin tur kan dela in i olika grupper: främre blefarit och bakre blefarit. Bakre blefarit involverar de meibomska körtlarna och kallas också för MGD – meibomian gland dysfunction. Den innebär att körtlarna inte presterar optimalt antingen ifråga om själva körtelns funktion eller kvaliteten på fettet i körtlarna.

MGD blefarit

 • Minskad mängd eller sämre kvalitet på tårfilmens lipidlager
 • Ofta är körtlarnas utförselgångar tilltäppta av tjockt sekret
 • Leder till ökad avdunstning

Symtom på främre blefarit

 • Inflammerade ögonlockskanter och tilltäppta körtlar
 • Röd och svullen ögonlockskant med skorpor, kladdiga och fjällande hudavlagringar i ögonfransarna
 • Kunden har ofta klåda, irritation och rinnande ögon
 • Ofta långvarig, ibland kronisk – kräver daglig rengöring av ögonlocken

Ögonlocksinfektion eller inflammation som är orsakad av Demodex 

Vilka Symtom kan man få?
De vanligaste symtomen är; klåda, främmande kroppskänsla, förlust av ögonfransar, rinnande ögon, dimsyn, ögonirritation.

När kan man misstänka Demodex?
Vid fynd av cylindriska mjäll vid basen av ögonfransarna, återkommande vaglar, blefarit och konjunktivit är Demodex vanligt. I huden i övrigt ses Demodex ofta i samband med Rosacea.

Hur behandlar man?
Med produkter som innehåller det renade extraktet TERPINEN-4-OL, huvudkomponenten i tea tree oil, som BLEPHADEMODEX. Detta bekämpar inflammationen effektivt

*Små mikroskopiska kvalster som bland annat lever på huden. På vissa individer ökar antalet , vilket stör balansen i hud och körtlar.

Vad är karaktäristiskt för ögonlocksinflammation eller infektion orsakad av Demodex?

Torra ögon

Vanliga symtom

 • Sveda

 • Rinnande ögon

 • Gruskänsla

 • Svårt att öppna ögonen på morgonen

 • Ljuskänslighet

 • Röda ögon

 • Oskarp syn

 • Kortare användning av kontaktlinser

 • Trötta och ömmande ögon efter långvarigt arbete framför datorn

Personer med torra ögon kan ha skiftande symtom såsom rinnande, svidande, grusiga, ljuskänsliga, trötta, ömmande eller röda ögon. Vad mer är symtom på torra ögon?

Vad kan du som optiker göra?

Anamnes
Ta en grundlig anamnes samt fråga om kunden har/haft någon hudsjukdom.

Kontrollera Break-Up Time
Bedöm tårfilmens stabilitet. Mät hur lång tid det tar innan tårfilmen spricker upp.
Normal BUT > 10 sek

Kontroll
Kontrollera kvantitet och kvalitet på sekretionen från de meibomska körtlarna. Ser du ett klart, tunnflytande lipidlager eller är det tjockt vitt eller hårda vita strängar? Är körtlarna öppna eller tilltäppta?

Nordiska riktlinjer för behandling av torra ögon

Hyperosmolaritet föreligger vid alla former av torra ögon och leder till skador på hornhinnan. Därför bör droppar för torra ögon vara hypotona.

Använd tårsubstitut utan konserveringsmedel.

Skonsam rengöring (sk ögonlockshygien) anpassad för det känsliga ögonområdet är grundläggande i behandlingen av torra ögon.

Behandling av torra ögon

Med artificiell tårvätska. Välj en bra ögondroppe som är:

 • Fri från konserveringsmedel
 • Lindrande
 • Cellskyddande
 • Hypoton
 • Fosfatfri
 • pH-neutral

En bra droppe gör tårfilmen tjockare och mer stabil, man kan börja med att droppa 1 droppe 6 gånger om dagen.

Ögondroppar ska både återfukta och skydda

En ögondroppe ska göra tårfilmen tjockare och mer stabil. På så sätt lindras symtomen av torra ögon. När ögat är torrt blir det en obalans och bland annat kompenserar cellerna bristen på vatten för att ögat ska få mer fukt. På sikt leder det till att cellen torkar ut och dör och därför är det viktigt att både tillföra fukt och skydda cellen.

Trehalos – naturens eget sätt att skydda sig

Trehalos finns naturligt i många växter som kan överleva extrem torka. Trehalos verkar genom att skydda cellerna så att de kan fungera optimalt.

Varför ska man undvika konserveringsmedel?

Jo, för att de:

 • Bryter upp lipidbarriären ökad avdunstning.
 • Minskar tätheten av bägarceller mindre mucinproduktion.
 • Har toxisk effekt på hornhinnans epitelceller.
 • Ger instabil tårfilm och minskar BUT.

Behandling av torra ögon

Ögonlocksrengöring

Skonsam rengöring anpassad för det känsliga ögonområdet eller ögonlockshygien som det kallas på fackmannaspråk kan förbättra kvalitet och kvantitet av tårfilmens eget lipidskikt. Detta innebär att ögonen kan bli mindre torra eftersom smörjning och avdunstningen från ögats yta minskar.

Ögonlocksrengöring kan också leda till en bättre effekt av behandlingen med ögondroppar oavsett svårighetsgrad.

1) Värm upp
För att mjuka upp fettet i körtlarna på ögonlocken behövs värme. Du kan t ex använda varma fuktiga kompresser eller en varm handduk som du placerar på ögonen i ca 10 minuter. Vid behov finns även speciella värmeglasögon att köpa.

2) Massera
Massera med små cirklande rörelser på övre och nedre ögonlocken på
varje öga, se bild.

3) Rengör
Rengör ett öga i taget. Torka försiktigt rent övre och nedre ögonlock samt ögonfranskant. Det är viktigt att få bort orenheter som kan blockera körtlarnas öppningar.

Rengöringsfasen är en viktig del av torra ögonbehandling och bör upprepas morgon och kväll i 3 veckor, därefter en gång om dagen. Vid svåra besvär kan rengöring behövas morgon och kväll i upp till 12 veckor, om detta inte hjälper så bör läkare rådfrågas.

Uppföljning

Efterkontroll efter 2–4 veckor

Om besvären kvarstår ca 1 vecka efter första besök: fortsätt använda droppar utan konserveringsmedel under dagen och lägg till en konserveringsmedelsfri gel till natten och morgonen.

Kom ihåg att rekommendera god ögonlockshygien.

I svåra och långvariga fall, remittera till ögonläkare.

Checklista

Besvär relaterade till linsanvändning eller datorarbete?
Rekommendera ögondroppar utan konserveringsmedel 2–4 gånger dagligen.

Besvär dygnet runt?
Rekommendera ögondroppar utan konserveringsmedel 4–6 gånger dagligen samt ögonlockshygien.

Kliar det mycket i maj/juni?
Tecken på allergi – rekommendera allergidroppar utan konserveringsmedel och god ögonlockshygien.

 • Barn och unga som har acne och atopiska eksem kan ha besvär med torra ögon.
 • Över 50 % av kunderna med typ 2-diabetes har torra ögon.
 • Varierar kunden i styrka? Kom ihåg att torra ögon ger en ojämnt optiskt brytande yta.
 • Lyckas du inte med linsutprovningen? Behandla torra ögon först.
Thealoz Duo

Thealoz Duo

Ögondroppar

Rekommenderas till:

 • Torra ögon oavsett svårighetsgrad då alla har nytta av att både skydda och återfukta ögat.

Fördelar med Thealoz Duo:

 • Innehåller cellskyddande treahalos
 • Återfuktande och smörjande med hjälp av hyaluronsyra
 • Helt fri från konserveringsmedel – extra skonsam
Thealoz Duo Gel

Thealoz Duo Gel

Ögondroppar

Rekommenderas till:

 • Torra ögon där en längre verkingstid behövs. Passar utmärkt till natten eller vid behov på dagen.

Fördelar med Thealoz Duo Gel:

 • Innehåller cellskyddande Trehalos
 • Smörjande och återfuktande med hjälp av Hyaluronsyra
 • Långvarig effekt tack vare karbomerer
 • Sterila mjuka engångspipetter – naturligtvis utan konserveringsmedel

Blephaclean®

Rekommenderas till:

 • Torra ögon och MGD
 • Blefarit (ögonlocksinflammation)
 • Kladdiga ögon (orsakade av allergier, infektioner mm)

Fördelar med Blephaclean®:

 • Tar bort sekret och skorpbildningar utan att orsaka irritation
 • Innehåller hyaluronsyra med återfuktande egenskaper
 • Fri från konserveringsmedel och parfym
Blephademodex

Blephademodex®

Effektiv behandling vid Demodex angrepp

Blephademodex® är effektiv

 • Minskar både okulära symtom samt cylindriska mjäll 

Blephademodex® har hög tolerabilitet:

 • Sterila med noggrant utvalda ingredienser och självklart utan konserveringsmedel eller tvål
 • Mest aktiva ingrediensen i TTO; Terpinen-4-ol
 • Återfuktande hyaluronsyra

Blephademodex® är enkel att använda

Blephagel

Blephagel®

Rekommenderas till:

 • Torra ögon och MGD
 • Blefarit (ögonlocksinflammation)
 • Kontaktlinsbärare

Fördelar med Blephagel®:

 • Tar bort sekret och skorpbildningar utan att orsaka irritation
 • Fri från konserveringsmedel och parfym
 • Underlättar ögonlocksmassage

Blephasteam®

Rekommenderas till:

 • Torra ögon och MGD
 • Blefarit (ögonlocksinflammation)
 • Okulär rosacea
 • Chalazion
 • Kontaktlinsintolerans

Fördelar med Blephasteam®:

 • Förbättrar tjockleken och kvaliteten på tårfilmens lipidskikt
 • Förbättrar synen och välbefinnandet
 • Standardiserad behandling (10 min.) morgon och kväll

Referenser

 1. Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology. Clin Ophthalmol 2011;5:577-81.

 2. Nakamura M et al. Characterization of Water Retentive Properties of Hyaluronan. Cornea 1993;12(5):433-6.

 3. Schmidl D. et al. Difference in the frequency of use of lachrymal substitutes in patients with moderate to severe dry eye disease. Poster on 8th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface 2016.